Ungdomsrådet Ballerup

I Ballerup har vi haft Ungdomsråd siden 1985. Ungdomsrådet er i dag Danmarks ældste og største Ungdomsråd 

Ungdomsrådet Ballerup er 18 unge mellem 14 og 24 år fra forskellige områder i Ballerup Kommune. De mødes 1 gang om måneden i Ungdomskulturhuset Vognporten hvor de planlægger nye aktiviteter og projekter.

Hvert 2. år er der valg, som bliver annonceret i lokalaviserne, ved opslag og besøg på skoler, fritids -og ungdomsklubber, biblioteker m.m.
Alle unge mellem 13 og 24 år, bosat i Ballerup kommune, kan stille op til Ungdomsrådet. alle kan komme med, da vi hvis der stiller flere op end de 18 pladser, så bliver resten suppleanter. Suppleanter deltager i alle aktiviteter på lige fod med de faste medlemmer.

Har man lyst til at være i Ungdomsrådet selvom der er længe til det næste ungdomsrådsvalg, kan man altid henvende sig i Ungdomskulturhuset Vognporten.
Ungdomsrådsmøderne er altid åbne, så det har du ligeledes mulighed for at overvære. Møderne foregår den første torsdag, hver måned, kl. 19.00.

Ballerup Kommune kontakter Ungdomsrådet i en lang række sager, når de ønsker at høre unges meninger. Det kan dreje sig om nedsættelse af arbejdsgrupper, høring af sager, tilrettelæggelse af konferencer, udformning af parker etc. Ungdomsrådet mødes hvert år til dialogmøder med Borgmesteren og Udvalgsformænd.

Ungdomsrådet følger desuden hele tiden de aktuelle debatter og tager fat i de sager der måtte vedrøre unge. Ungdomsrådet får hele tiden nye idéer til projekter og aktiviteter, og fører dem ud i livet. Ungdomsrådet samarbejder desuden med forskellige andre ungdomsinstanser, bl.a. BAFE, Ballerup Fælles Elevråd, som har 3 faste pladser i rådet.