Mere Monitor

Mere Monitor er vores store musikprojekt, som skal højne kompetencerne hos unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform. Mange unge har ikke erfaring og viden om hvordan de kommer videre i en svært tilgængelig musikbranche. Mange af de unge tror efterhånden at programmer som X-Factor m.m. er eneste vej til at blive professionel musiker. Vi ønsker at give de unge nogle værktøjer som de kan bruge for at nå deres drømme. For at bruge en floskel, vil vi give dem charme, selvtillid og lækkert hår. Det gøres igennem en række workshops og undervisningsforløb, samt personlig coaching og vejledning af artisterne.

”Mere Monitor” er et samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturlivet, boligsociale initiativer og kommunale ungdomsfritidstilbud. Det skal skabe permanente og tilbagevendende kulturtilbud af høj kunstnerisk og produktionsmæssig kvalitet til, for og med målgruppen.

Vi vil udvikle en tradition, hvor alle de involverede arbejder sammen i et netværk.

Vi vil påvirke de etablerede kulturinstitutioner til at udvikle publikums og kunstnerstrategier for og med unge, samt i større grad stille faciliteter til rådighed for de unge. De etablerede kulturinstitutioner skal udvise større risikovillighed i forhold til de unges idéer.

Vi vil inddrage så mange relevante lokale kræfter som muligt – herunder frivillige unge, i produktionen og projektudvikling, for herved at sikre maksimalt lokalt ejerskab, sammenhængskraft og styrke empowerment tanken.

Vi er lige nu igang med sæson 3.

Klik her og læs mere om Mere Monitor