• +4477 2996
  • info@vognporten.dk

Hvem er vi

Hvem er vi

uraadpic

Hvem er vi

Ballerup ungdomsråd er unge mellem 15 og 25 år fra forskellige områder i Ballerup Kommune. Vi mødes 1 gang om måneden i Ungdomskulturhuset Vognporten hvor vi planlægger nye aktiviteter og projekter. Ballerup ungdomsråd er også den gruppe unge som i sin tid tog initiativ til at få bygget Ungdomskulturhuset Vognporten. Det er også Ballerup Ungdomsråd som har det overordnede ansvar for ungdomskulturhuset.

Ballerup Ungdomsråd er Danmarks største, ældste og mest aktive ungdomsråd.

Kommissorium for Ballerup Ungdomsråd:

Ungdomsrådet skal arbejde på, at unge i kommunen får større indflydelse på de forhold,
der vedrører dem.

Ungdomsrådet skal ligeledes arbejde med at påvirke deres lokale politikere og kommunalt ansatte,
til at unge får bedre muligheder for at blive hørt og taget alvorligt.

Har Ballerup Ungdomsråd kontakt med Ballerup Kommune ?

Ballerup Kommune kontakter Ballerup Ungdomsråd i en lang række sager, når de ønsker at høre unges meninger. Det kan dreje sig om nedsættelse af arbejdsgrupper,
høring af sager, tilrettelæggelse af konferencer, udformning af parker etc.

Økonomi og indflydelse

Ballerup Ungdomsråd er ikke bare Danmarks ældste, men også et af de rigeste. Ungdomsrådet har et årsbudget på 160.000,- som udelukkende går til aktiviteter for unge.. Derudover har Ungdomsrådet fået gennemført en Ungdomspulje på 100.000,- om året som alle kommunens unge kan få del i.

Derudover kommer tilskud til Ungdomskulturhuset, så alt i alt ender vi med et årsbudget lige under en million.

Ungdomsrådet laver også udveksling med andre unge i både Danmark og udlandet. Vi har gode samarbejdspartnere flere steder i Danmark, og har bl.a. været i Tjekkiet, Sverige, Norge m.m.

Som medlem af Ungdomsrådet kan du bruge det som springbræt til mange forskellige ting. Bl.a. har mange tidligere ungdomsrådsmedlemmer opstartet foreninger m.m.

Ved kommunalvalget i november 2005 kom et af Ungdomsrådets medlemmer samt et tidligere medlem ind i Ballerups kommunalbestyrelse.

Mange har brugt deres erfaring fra arbejdet i Ungdomsrådet til selv at arrangere store koncerter, events og meget mere.

Ungdomsrådet er også et godt springbræt hvis man har ambitioner om at få indflydelse på forskellige områder, og man kan i ungdomsrådet øve sig i demokratiske processer.

Ungdomsrådet er ikke bare kedeligt politisk arbejde, men også et sted hvor man er med til at arrangere sjove koncerter, events m.m. I ungdomsrådet får man sig nogle nye venner og deltager i mange sjove og spændende sociale ting.

Hvordan kommer man med i Ballerup Ungdomsråd ?

I marts måned i lige år afholdes der et info / valgmøde hvor der fortælles mere om Ungdomsrådet og man kan melde sig til.
Næste valg / infomøde er 5. marts  2018

Har du lyst til at være i ungdomsrådet selvom der er længe til det næste ungdomsrådsvalg, kan du altid henvende dig i Ungdomskulurhuset Vognporten.
Vi har altid plads til uge der vil være med.
Ungdomsrådsmøderne er altid åbne, så det har du ligeledes mulighed for at overvære. Møderne foregår den første Torsdag, hver måned, kl. 19.00.