Hvem er vi

Ungdomskulturhuset Vognporten er for alle unge i Ballerup Kommune.
Det er de unge der bestemmer hvordan huset skal tegne sig.
Huset drives så vidt muligt af frivillig arbejdskraft indenfor målgruppen 15-25 år,
med et minimum af professionel assistance.

Vognporten holder åbent 3 dage om ugen
Mandag, Onsdag og Torsdag kl. 16.00-22.00.
Desuden kan der ved projekter eller andet være udvidet åbningstid.
Ungdomskulturhuset Vognporten er stedet hvor alle de unges idéer kan blive realiseret,
intet er for småt og intet er for stort.

Vi bestræber os på at gennemføre alle de idéer og projekter som de unge kommer med.
Og det meste kan lade sig gøre i Vognporten. En af vores målsætninger er "Vi siger aldrig nej til en ung"

I Husets åbningstid kan unge frit benytte alle faciliteter.

Hvad har vi lavet
Ud over de mange daglige aktiviteter har Ungdomshuset lavet en lang række større arrangementer. Vi har i flere år stået for Ungdomsscenen på Ballerup Festival. Desuden har vi lavet større koncerter med navne som Shaka Loveless, Magtens korridorer, Pharfar, Infernal, 666, Red Warzawa, og mange flere. Desuden deltager vi aktivt i mange kulturarrangementer i Ballerup Kommune. Vi står desuden for at lave rytmescenen under Både Ballerup Musikfest og Skovlunde Byfest.

Styring af huset
Der er nedsat en styregruppe, af unge i huset.
Styregruppens opgave i huset er den daglige drift, hvilket bl.a. indebærer at der jævnligt holdes arrangementer i huset, at budgettet overholdes, at der udarbejdelse en husorden o.s.v.

Styregruppen består idag af 6 unge som Ballerup Ungdomsråd har udpeget i egne rækker, af 6 unge græsrødder, som har en ildsjæl der brænder for Vognporten, Repræsentanter for de foreninger der bruger huset, samt 1 ansat daglig leder, som også er sekretær for Ungdomsrådet.

Styregruppen holder offentlige møde 3. onsdag i måneden, kl. 19.00, hvor alle interesserede kan deltage. For at styregruppen af huset er beslutningsdygtige, skal der være 6 af styregruppemedlemmerne tilstede.