Hvem er vi

Ungdomskulturhuset Vognporten åbnede i 1996, efter at Ballerup Ungdomsråd længe havde kæmpet for at få et sted for Ballerups unge.
Det lykkedes og i over 20 år har vi nu haft et hus som er helt de unges eget.

Styring af huset
Ungdomsrådet har nedsat en styregruppe, af unge til at drive huset.
Styregruppens opgave i huset er den daglige drift, hvilket bl.a. indebærer at der jævnligt holdes arrangementer i huset, at budgettet overholdes, at der udarbejdelse en husorden o.s.v.

Styregruppen består idag af 6 unge som Ballerup Ungdomsråd har udpeget i egne rækker, af 6 unge græsrødder, som har en ildsjæl der brænder for Vognporten, Repræsentanter for de foreninger der bruger huset, samt 1 ansat daglig leder, som også er sekretær for Ungdomsrådet.

Styregruppen holder offentlige møde 3. onsdag i måneden, kl. 19.00, hvor alle interesserede kan deltage. For at styregruppen af huset er beslutningsdygtige, skal der være 6 af styregruppemedlemmerne tilstede.

Kan du være med?
JA !! du kan altid bare komme og være med, vi har altid brug for flere unge der gerne vil være aktive, og hjælpe os med at drive vores hus. Du kan altid bare dukke op i huset og melde din interesse, eller du kan kontakte vores sekretær Frank på 44772996.

Hvad hvis jeg har en fed ide ?
Alle idéer og forslag bliver budt velkommen, og som vores motto er "Vi siger aldrig nej til en ung".
Uanset hvad du godt kunne tænke dig at lave, eller om du har en fed ide til et arrangement, eller en sjov event, så bare kom med det. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre det, og vi kan også hjælpe med det økonomiske.

Regelsæt Vognporten

Forretningsorden for styregruppen i Vognporten