Hvad er Ungdomspuljen ?
Ungdomspuljen er en mulighed for dig, der er ung og gerne vil lave et projekt eller et arrangement.
Hvis du går rundt med en god idé men ikke har kunnet realisere den på grund af økonomien,
så er Ungdomspuljen, stedet hvor du kan søge penge.

Hvad støtter Ungdomspuljen ?
Alle arrangementer som henvender sig til og involverer unge i Ballerup Kommune, kan søge støtte i Ungdomspuljen.

Hvem kan søge ?
Alle unge bosiddende i Ballerup Kommune kan søge Ungdomspuljen.

Kan jeg få hjælp til ansøgning og arrangement ?
JA. styregruppen i Ungdomshuset Vognporten, vil være glade for at hjælpe dig,
med at lave din ansøgning, og de kan også hjælpe dig med arrangementet.
De holder møde d. 3 onsdag hver måned, kl. 19.00 i Ungdomshuset i Reehs Baggård, Sct. Jacobsvej 1.
Her er du velkommen til at komme på besøg.

Hvad skal jeg gøre ?
Rekvirer et ansøgningsskema på nedenstående adresse. Udfyld det og send det til os senest
den 25. i måneden, så vil din ansøgning blive behandlet på førstkommende møde.
Ungdomspuljen holder møde den 1. tirsdag i hver måned kl. 19.00.
Du er velkommen til at komme på vores møder og forelægge din ansøgning,
den skal dog stadig indsendes skriftligt inden d. 25.